Naar de hoofdinhoud
Alle collectiesRetourneren
Retourvoorwaarden SpoelbakkenShop
Retourvoorwaarden SpoelbakkenShop
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Retourvoorwaarden Consument
U heeft het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt of wanneer het product voor u klaar ligt om afgehaald te worden. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van ons formulier (PDF), of van het Europees modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht. Voor de snelste afhandeling verzoeken wij u gebruik te maken van ons eigen formulier.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering/afhaling) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na levering aan u naar ons heeft opgestuurd of teruggebracht.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 dagen na de dag waarop u het product heeft ontvangen, aan ons terug te zenden of te overhandigen.

U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 30 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. Het retourneren van artikelen die niet via reguliere pakketpost verstuurd kunnen worden, kost ongeveer €50,- euro. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Uitzondering op het herroepingsrecht zijn artikelen die op uw vraag zijn geproduceerd ivm maatwerk, producten van hygiënische aard (zoals toiletzittingen) waarvan de verzegeling na levering verbroken is.

Retourprocedure
Wij vragen u om de volgende stappen te volgen om gebruik te maken van het herroepingsrecht:
U dient in te loggen in uw account. (mocht u geen account hebben aangemaakt tijdens het bestelproces en als gast besteld hebben dan kunt u zich nog steeds aanmelden als klant met het e-mail adres waarmee de bestelling geplaatst is en dan inloggen in uw account)

Ga naar de bestelling waar u een artikel of gehele bestelling wenst te retourneren en start de retourprocedure.

Selecteer het aantal van het betreffende artikel en geef (optioneel) de reden op van retourneren. Bevestig dit middels de button >Retouraanvraag versturen.

U ontvangt hier een bevestiging van per email met de instructies:

Voor volledige terugbetaling, zijn de volgende punten van belang:
- het product en/of de producten een zo oorspronkelijk mogelijke staat en onbeschadigd ontvangen is.
- het product en/of de producten ongebruikt zijn.
- het product en/of de producten schoon zijn.
- het product en/of de producten niet ingebouwd is/zijn geweest dan wel op enigerlei wijze gemonteerd is en/of zijn geweest.
- de bijbehorende montagematerialen, voor zover van toepassing, volledig aanwezig zijn, en zich bevinden in de originele verpakking, hetgeen ook geldt voor de originele handleidingen en meegeleverde accessoires.
- het artikel binnen uiterlijk 30 dagen na levering teruggestuurd is

Bij eventuele schade of een ongefrankeerde zending wordt de waardevermindering in rekening gebracht.

Retour Sturen
Voor een snelle en goede verwerking is het van belang dat u de retourprocedure volgt zoals beschreven in de retourprocedure. Het aanmelden kan via https://spoelbakkenshop.returnless.com/nl

Retourvoorwaarden Zakelijk

Aangezien het een zakelijke bestelling betreft, is het consumenten herroepingsrecht niet van toepassing volgens het Burgerlijk Wetboek. Om u toch zo goed mogelijk van dienst te zijn, mogen wij hiervoor een uitzondering maken indien u een voorraad product wenst te retourneren.

Binnen 14 dagen na dagtekening kunt u het artikel aan ons retourneren. Het product dient volledig onbeschadigd en ongebruikt te worden verzonden. Als bij ontvangst blijkt dat u de onderstaande retourvoorwaarden hebt nageleefd, ontvangt u een tegoedbon met het aankoopbedrag minus €35,- aan handelingskosten per bestelling.

Was dit een antwoord op uw vraag?